Kunstbygningen Annaborg administreres af Hillerød Kunstforening.
Annaborg opført i 1782-83 af amtsforvalter F.C. Brammer, som gav huset navn efter sin hustru, Anna.

Hovedbygningen er på ca. 700 kvm. fordelt på kælder, stueetage og 1. sal. Her boede Frederiksborg Amts ”økonomidirektører” i en årrække. Der har nu også været holdt amtsrådsmøder i Annaborg, og under 2. Verdenskrig indtog besættelsestropperne Annaborg. 

Med amternes ophør i 2006 overgik Annaborg til Hillerød Kommune, der fortsat brugte husets kontorer og mødelokaler, men efter et par år blev kommunens afdelinger samlet i det nye rådhus. En mindre del af Annaborg er nu lejet ud til Visit Nordsjælland, medens resten af kontorerne blev stillet til rådighed for Hillerød Kunstforening gennem en brugeraftale med Hillerød Kommune.